เป้าหมายของผม คือ อยากให้คนไทย มีรายได้จากการทำคลิปลง Youtube

  • ปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU.56, E.52)
  • ปริญญาโทจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี SIT รุ่น 8
  • หลังเรียนจบ ตกงาน 3 ปี เพราะไม่เก่งภาษาอังกฤษ ทำให้สัมภาษณ์งานไม่ผ่าน
  • พยายามเพิ่มความสามารถของตัวเอง โดยการไปศึกษาความรู้เพิ่มเติม ตั้งแต่การซ่อมวิทยุ โทรทัศน์ อิเลกทรอนิกส์ ภาษาจีน เล่นกีต้าร์ จนได้มาทำงานเป็นครูเมื่อปี 2547 สอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้เด็ก ป.3
  • เมื่อปี พ.ศ.2548 เพราะหัวหน้าได้มอบหมายงานถ่ายวีดีโอมาให้ ซึ่งตอนนั้นไม่มีความรู้ด้านนี้เลย เพราะไม่ได้เรียนมา ทำให้ต้องเริ่มศึกษาด้านวีดีโออย่างจริงจัง จากการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผ่านการอ่านหนังสือ, นิตยสาร และฝึกประสบการณ์จากการถ่ายวีดีโอกิจกรรมในโรงเรียน จนสุดท้ายหลงรักในงานถ่ายวีดีโอ
  • เริ่มเปิดช่อง Youtube ตั้งแต่ปี 2553 ชื่อช่อง เสกสรร ปั้น Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการถ่ายและตัดต่อวิดีโอ การทำอนิเมชั่น การหารายได้จาก Youtube จนตอนนี้ปี 2562 มีคนติดตามมากกว่า 500,000 คน มีวิดีโอสอนมากกว่า 600 วิดีโอ
  • วิทยากรให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆมากมาย อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรมส่งเสริมการเกษตร, สำนักงานสรรพากร, กรมการข้าว, กรุงศรีออโต้, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, อลิอันซ์อยุธยา, สภาอุตสาหกรรม, ธนาคารไทยพานิชย์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, SME Bank, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ติดต่อผมได้ที่
เบอร์โทร : 089-160-4456
Line@ : @sekyoutube
Facebook : เสกสรร ปั้น Youtube
Youtube : เสกสรร ปั้น Youtube
ท่านไหนที่อยากเรียนแบบคลาสเรียน แต่ติดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ติดต่อคุยกับผมได้เลยครับ ผมยินดีให้เข้าเรียนฟรีครับ
ลงมือเฮ็ด

Scroll to Top