เพิ่มยอดขายด้วยหลัก Video Marketing

Current Status
Not Enrolled
Price
ฟรี สำหรับ สมาชิก VIP

บท 1 – ภาพรวมการทำ Video Marketing
บท 2 – วางเป้าหมายการทำวีดีโอ
บท 3 – วิเคราะห์กลุ่มคนดูคือใคร
บท 4 – สร้างเอกลักษณ์ช่องให้โดดเด่น
บท 5 – ภาพรวมการคิดเนื้อหาทำวีดีโอ
บทที่ 6 – เนื้อหารูปแบบที่ 1 วีดีโอสร้างกระแส
บทที่ 7 – เนื้อหารูปแบบที่ 2 วีดีโอสร้างคุณค่า
บทที่ 8 – 4 เคล็ดลับ คิดเนื้อหาแนวสร้างคุณค่า
บทที่ 9 – เนื้อหารูปแบบที่ 3 วีดีโอสร้างปฏิสัมพันธ์
บทที่ 10 – เนื้อหารูปแบบที่ 4 วีดีโอสร้างยอดขาย
บทที่ 11 – โครงสร้างวีดีโอสำหรับคลิปขายสินค้า
บทที่ 12 – โครงสร้างวีดีโอสำหรับเล่าเรื่อง
บทที่ 13 – โครงสร้างวีดีโอสำหรับสร้างคุณค่า
บทที่ 14 – เคล็ดลับการเขียน Script ทำวีดีโอ
บทที่ 15 – 12 สิ่งต้องรู้ ก่อนถ่ายวีดีโอ
บทที่ 16 – Workshop อัดวีดีโอหน้าจอ
บทที่ 17 – Workshop ทำ Facebook Live ผ่านคอมพิวเตอร์
บทที่ 18 – Workshop ทำ Youtube Streaming ผ่านคอมพิวเตอร์
บทที่ 19 – 3 ข้อห้ามในการทำช่อง Youtube

Course Content

Scroll to Top