ถ้าช่องเราสร้างรายได้แล้วแต่ลบคลิป

Home » ฟอรั่ม » แนะนำช่อง Youtube ของพี่น้อง Youtuber » ถ้าช่องเราสร้างรายได้แล้วแต่ลบคลิป

Author
Topic
#16344

ถ้าช่องเราสร้างรายได้แล้วแต่ลบคลิปจะถูกปิดการสร้างรายได้ไหมครับ

  • You must be logged in to reply to this topic.
Scroll to Top